Villkor

Om Flyttexperter

Hemsidan Flyttexperter ägs och drivs av Smartproduktion Sverige AB, benämnt som Smartproduktion i texten nedan.
 • Telefon: 070 681 52 22
 • E-post: info@smartproduktion.se
 • Org Nr. 559252-5512
Hemsidan är en offertsajt med syfte att koppla samman privatpersoner, företag eller bostadsrättsföreningar (benämnda "beställaren") med granskade företag (benämnda "företag"). Att fylla i sidans formulär för att skapa en förfrågan till företag är helt kostnadsfritt och utan köpkrav. När en förfrågan skickats vidare från Smartproduktion till företag är det upp till företaget och beställaren att gå vidare i sin upphandling, där slutar Smartproduktions involvering.

Granskade företag

Smartproduktion genomför en granskning av företagen innan vi inleder ett samarbete. Vi går igenom punkterna nedan för att säkerställa kompetenta & kunniga företag. Vid misstanke om större förändring inom bolaget eller om missnöjda beställare hör av sig till Smartproduktion genomförs en ny granskning omgående.
 • Ekonomisk granskning
  Företaget ska ha tillräckligt god och stabil finansiell och ekonomisk ställning så att ett projekt med rimlig sannolikhet kan genomföras utan risk för störningar på grund av ekonomiska problem. Smartproduktion kontrollerar företagets kreditvärdighet och betalningsförmåga via UC AB Sverige.

  Företaget ska minst inneha riskklass 3. I de fall som företag saknar eller har lägre ranking samt för nystartade företag kommer en individuell bedömning att ske. Den inviduella bedömningen sker utifrån fem ekonomiskt relevanta parametrar uppsatta av Smartproduktion, och för att ett företag ska få passera krävs det att minst 4 av dessa 5 uppnås. Företaget kan även till styrka sin ekonomiska kapacitet genom exempelvis ett moderbolaget eller annan garants behöriga företrädare eller genom ett revisorsintyg utvisande motsvarande kreditbetyg.

  Kontroll att företaget innehar F-skattsedel görs i samband med den ekonomiska granskningen. 
 • Yrkeskunnig personal
  För att ett företag ska få ta del av förfrågningarna som kommer in via Flyttexperter skriver Smartproduktion Sverige AB ett avtal med företaget. I samband med avtalet intygar företaget att de har yrkeskunnig personal och följer Svensk lagstiftning.

  Smartproduktion kontrollerar inte företagets innehav av avtalsförsäkring, garantier eller certifikat. Det är något vi hänvisar och uppmanar beställaren att själv granska.
 • Kundrecensioner
  Smartproduktion kontrollerar kundrecensioner från följande platser: Google recensionssystem, Reco, Hitta, Facebook (recensioner), Eniro, Trustpilot och liknande. Smartproduktion ansvarar inte för att personer som använder vår offerttjänst blir nöjda med arbetsprocessen eller slutresultatet.
  • Företaget ska erhålla bra betyg för att få finnas med som anslutet bolag.
  • Om recensioner saknas försöker Smartproduktion i den möjligaste mån kontakta tidigare referenser

Ansvarsfrihet

Smartproduktion är inte del eller juridisk part i de affärsöverenskommelser som ingås mellan beställare och företag. Vid eventuella tvister som kan uppstå mellan beställare och företag, t.ex. missförstånd i avtal, skada, tvister gällande arbetet eller utebliven betalning har inte Smartproduktion något ansvar.

Vid omständigheter som kan härledas till Flyttexperter, exempelvis felaktiga uppgifter eller bristfälligt utfört arbete har beställare ingen rätt att kräva Smartproduktion på ersättning för ekonomisk eller annan skada. 


Vidarebefordring av personuppgifter till anslutna företag

Vi vidareförmedlar beställares förfrågningar till anslutna företag, utvalda av oss, som sedan mottar förfrågan. Förfrågan skickas ut per e-post, genom Smartproduktions interna CRM-system samt i vissa fall via SMS (om godkänt av företaget) till utvalda kontaktpersoner på företaget.

Företagen ansvarar själva för att hantera kontaktuppgifterna korrekt och enligt GRPD. Det informeras och står med i avtal som ansluta företag signerar med Smartproduktion.

Tredje part
Företagen har inte rätt att förmedla vidare förfrågan till tredje part om de exempelvis själva ej har möjlighet att besvara förfrågan. Företagen har dock möjlighet att delge information om ett projekt till underleverantörer och/eller samarbetspartners om det behövs. En sådan överenskommelse sker då utan inblandning av Smartproduktion eller Flyttexperter. 

Läs mer om vår integritetspolicy och hur vi följer GDPR på:
/legalt/integritetspolicy

Information på hemsidan

De artiklar som finns publicerade på hemsidan skrivs för att ge bättre förståelse för beställare. Smartproduktion arbetar aktivt för att innehållet på hemsidan ska vara korrekt, men kan ej garantera detta. Exempelvis vid förändring av ROT-avdrag eller andra skattemässiga regler. Om det förekommer material på hemsidan som inte är korrekt äger inte beställare rätt att sätta några krav på Smartproduktion. Vi försöker vara en informationskälla för att hjälpa beställare att hitta hjälpsam information. 


Befrielsegrunder (force majeure)

Om underlåtenheten har sin grund i en s.k. befriande omständighet (force majeure) är Smartproduktion befriade från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse.


Ändringar av villkor

Villkoren kan komma att ändras om Smartproduktion ser anledning till detta eller om lagstiftning kräver. Förebud ges ej till beställare vid sådant tillfälle och beställare ansvarar själv att kontrollera villkoren regelbundet.

Integritetspolicy

Vi på Flyttexperter (en del av Smartproduktion) följer GDPR och behandlar dina personuppgifter med största respekt. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter i vår integritetspolicy.

Formulär

Använder du formulären på hemsidan så lagras informationen vilket är i linje med vår integritetspolicy. Nedan hittar du en lista på formulär som vi använder och attributen vars data vi lagrar.

Flytthjälp till företag

För er trygghet är offerterna kostnadsfria och ni förbinder er inte till något. Ni har rätt att tacka nej till samtliga offerter. Vi följer även GDPR och har en integritetspolicy som ni kan läsa under våra villkor. Kontakta oss om ni vill veta mer.

Attribut som vi lagrar när du använder formuläret

 • I vilket typ av fastighet ska flytten utföras?
 • Hur många rum och kök flyttar du ifrån?
 • Vilka flyttjänster önskar ni hjälp med?
 • Kommer städmaterial finnas på plats?
 • Hur många kvadratmeter ska städas?
 • Vilken tjänst önskar du få utförd?
 • Beskrivning
 • Antal rum
 • Vad vill du ska ingå i ditt städuppdrag?
 • Var vill ni att vi ska putsa?
 • Vad behöver du hjälp med?
 • Hur ofta vill ni att vi ska komma?
 • Hur många kvadratmeter är ditt tak?
 • Vilka produkter är du ute efter?
 • Antal
 • Ska badrumsinredning ingå?
 • När ska ni flytta?
 • Vart ska ni flytta?
 • Hur stor yta flyttar ni ifrån?
 • Vad beskriver dig bäst?
 • Företagsnamn
 • Telefonnummer (kontaktperson)
 • E-postadress (kontaktperson)
 • När vill du bli kontaktad?
 • Fullständigt namn (kontaktperson)
 • Adress, postnummer & ort för utförande
Kolla in formuläret här
Flytthjälp till privatperson

För din trygghet är offerterna kostnadsfria och du förbinder du dig inte till något. Du har du rätt att tacka nej till samtliga offerter. Vi följer även GDPR och har en integritetspolicy som du kan läsa under våra villkor. Kontakta oss om du vill veta mer.

Attribut som vi lagrar när du använder formuläret

 • Var vill ni att vi ska putsa?
 • Vad behöver du hjälp med?
 • Hur ofta vill ni att vi ska komma?
 • Hur många kvadratmeter är ditt tak?
 • Vilka produkter är du ute efter?
 • Antal
 • När ska du flytta?
 • I vilket typ av fastighet ska flytten utföras?
 • Ska badrumsinredning ingå?
 • Vart ska du flytta?
 • Hur många rum och kök flyttar du ifrån?
 • Hur stor boyta flyttar du ifrån?
 • Vilka flyttjänster önskar du?
 • Kommer städmaterial finnas på plats?
 • Hur många kvadratmeter ska städas?
 • Vilken tjänst önskar du få utförd?
 • Beskrivning
 • Antal rum
 • Vad vill du ska ingå i ditt städuppdrag?
 • Vad beskriver dig bäst?
 • Fullständigt namn
 • Adress, postnummer & ort för utförande
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • När vill du bli kontaktad?
Kolla in formuläret här
Formulär till utlandsflytt

För din trygghet är offerterna kostnadsfria och du förbinder du dig inte till något. Du har du rätt att tacka nej till samtliga offerter. Vi följer även GDPR och har en integritetspolicy som du kan läsa under våra villkor. Kontakta oss om du vill veta mer.

Attribut som vi lagrar när du använder formuläret

 • Vilken tjänst önskar du få utförd?
 • När ska du flytta?
 • I vilket typ av fastighet ska flytten utföras?
 • Vart ska du flytta?
 • Hur många rum och kök flyttar du ifrån?
 • Hur stor boyta flyttar du ifrån?
 • Kommer städmaterial finnas på plats?
 • Hur många kvadratmeter ska städas?
 • Beskrivning
 • Antal rum
 • Vad vill du ska ingå i ditt städuppdrag?
 • Var vill ni att vi ska putsa?
 • Vad behöver du hjälp med?
 • Hur ofta vill ni att vi ska komma?
 • Hur många kvadratmeter är ditt tak?
 • Vilka produkter är du ute efter?
 • Antal
 • Ska badrumsinredning ingå?
 • Vilken typ av flyttuppdrag behöver du hjälp med?
 • Vad beskriver dig bäst?
 • Fullständigt namn
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • När vill du bli kontaktad?
 • Adress, postnummer & ort för utförande
Kolla in formuläret här
Enklare formulär till flytthjälp

För din trygghet är offerterna kostnadsfria och du förbinder du dig inte till något.

Attribut som vi lagrar när du använder formuläret

 • Vad beskriver dig bäst?
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • När vill du bli kontaktad?
 • Fullständigt namn
 • Adress, postnummer & ort för utförande
 • Kommer städmaterial finnas på plats?
 • Hur många kvadratmeter ska städas?
 • Vilken tjänst önskar du få utförd?
 • När ska du flytta?
 • I vilket typ av fastighet ska flytten utföras?
 • Vart ska du flytta?
 • Hur stor boyta flyttar du ifrån?
 • Vilka flyttjänster önskar du?
 • Beskrivning
 • Antal rum
 • Vad vill du ska ingå i ditt städuppdrag?
 • Var vill ni att vi ska putsa?
 • Vad behöver du hjälp med?
 • Hur ofta vill ni att vi ska komma?
 • Hur många kvadratmeter är ditt tak?
 • Vilka produkter är du ute efter?
 • Antal
 • Ska badrumsinredning ingå?
 • Hur många rum och kök flyttar du ifrån?
Kolla in formuläret här
Formulär till piano & kassaskåpsflytt

För din trygghet är offerterna kostnadsfria och du förbinder du dig inte till något. Du har du rätt att tacka nej till samtliga offerter. Vi följer även GDPR och har en integritetspolicy som du kan läsa under våra villkor. Kontakta oss om du vill veta mer.

Attribut som vi lagrar när du använder formuläret

 • När ska du flytta?
 • I vilket typ av fastighet ska flytten utföras?
 • Vart ska du flytta?
 • Vilken transporttjänst önskar du?
 • Kommer städmaterial finnas på plats?
 • Hur många kvadratmeter ska städas?
 • Vilken tjänst önskar du få utförd?
 • Beskrivning
 • Antal rum
 • Vad vill du ska ingå i ditt städuppdrag?
 • Var vill ni att vi ska putsa?
 • Vad behöver du hjälp med?
 • Hur ofta vill ni att vi ska komma?
 • Hur många kvadratmeter är ditt tak?
 • Vilka produkter är du ute efter?
 • Antal
 • Ska badrumsinredning ingå?
 • Hur många rum och kök flyttar du ifrån?
 • Hur stor boyta flyttar du ifrån?
 • Vad beskriver dig bäst?
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • När vill du bli kontaktad?
 • Fullständigt namn
 • Adress, postnummer & ort för utförande
Kolla in formuläret här
Formulär till magasinering & förråd

För din trygghet är offerterna kostnadsfria och du förbinder du dig inte till något. Du har du rätt att tacka nej till samtliga offerter. Vi följer även GDPR och har en integritetspolicy som du kan läsa under våra villkor. Kontakta oss om du vill veta mer.

Attribut som vi lagrar när du använder formuläret

 • I vilket typ av fastighet ska flytten utföras?
 • Ska badrumsinredning ingå?
 • Vilka flyttjänster önskar du?
 • Från vilket datum söker du magasinering?
 • Hur stor boyta flyttar du ifrån?
 • Kommer städmaterial finnas på plats?
 • Hur många kvadratmeter ska städas?
 • Vilken tjänst önskar du få utförd?
 • Antal rum
 • Vad vill du ska ingå i ditt städuppdrag?
 • Var vill ni att vi ska putsa?
 • Vad behöver du hjälp med?
 • Hur ofta vill ni att vi ska komma?
 • Hur många kvadratmeter är ditt tak?
 • Vilka produkter är du ute efter?
 • Antal
 • Hur stort förråd söker du?
 • Hur länge önskar du hyra utrymmet?
 • Hur mycket ska magasineras?
 • Beskrivning
 • Vad beskriver dig bäst?
 • Fullständigt namn
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • När vill du bli kontaktad?
 • Adress, postnummer & ort för utförande
Kolla in formuläret här
Formulär till kontorsflytt

För er trygghet är offerterna kostnadsfria och ni förbinder er inte till något. Ni har rätt att tacka nej till samtliga offerter. Vi följer även GDPR och har en integritetspolicy som ni kan läsa under våra villkor. Kontakta oss om ni vill veta mer.

Attribut som vi lagrar när du använder formuläret

 • Hur ofta vill ni att vi ska komma?
 • När ska ni flytta?
 • I vilket typ av fastighet ska flytten utföras?
 • Hur stor yta flyttar ni ifrån?
 • Antal
 • Vart flyttar ni till?
 • Hur många rum och kök flyttar du ifrån?
 • Kommer städmaterial finnas på plats?
 • Hur många kvadratmeter ska städas?
 • Vilken tjänst önskar du få utförd?
 • Antal rum
 • Vad vill du ska ingå i ditt städuppdrag?
 • Var vill ni att vi ska putsa?
 • Vad behöver du hjälp med?
 • Vilka flyttjänster önskar ni?
 • Beskrivning
 • Hur många kvadratmeter är ditt tak?
 • Vilka produkter är du ute efter?
 • Ska badrumsinredning ingå?
 • Finns det tillgång till hiss?
 • Vad beskriver dig bäst?
 • Företagsnamn
 • Telefonnummer till kontaktperson
 • E-postadress till kontaktperson
 • När vill du bli kontaktad?
 • Fullständigt namn på kontaktperson
 • Adress, postnummer & ort för utförande
Kolla in formuläret här
Formulär till flytthjälp

För din trygghet är offerterna kostnadsfria och du förbinder du dig inte till något. Du har du rätt att tacka nej till samtliga offerter. Vi följer även GDPR och har en integritetspolicy som du kan läsa under våra villkor. Kontakta oss om du vill veta mer.

Attribut som vi lagrar när du använder formuläret

 • Vad beskriver dig bäst?
 • Fullständigt namn
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • När vill du bli kontaktad?
 • Adress, postnummer & ort för utförande
 • Hur många rum och kök flyttar du ifrån?
 • Vart ska du flytta?
 • När ska du flytta?
 • Vad vill du ska ingå i ditt städuppdrag?
 • Antal rum
 • I vilket typ av fastighet ska flytten utföras?
 • Hur många kvadratmeter ska städas?
 • Vilken tjänst önskar du få utförd?
 • Var vill ni att vi ska putsa?
 • Vad behöver du hjälp med?
 • Hur ofta vill ni att vi ska komma?
 • Hur många kvadratmeter är ditt tak?
 • Vilka produkter är du ute efter?
 • Antal
 • Ska badrumsinredning ingå?
 • Kommer städmaterial finnas på plats?
 • Hur stor boyta flyttar du ifrån?
 • Beskrivning
 • Vilka flyttjänster önskar du?
Kolla in formuläret här

Vill du utöva dina rättigheter och ta bort den lokala lagrigen kopplat till formulären så klicka nedan.

Integritetspolicy, villkor & hantering

Villkor

Läs vår villkor här.

Integritetspolicy

Läs vår integritetspolicy här.

Cookies-inställningar

Hantera Cookies-inställningar här.

Begär data

Gör en dataförfrågan genom formuläret.

Analysera & jämför dina
offerter med AI

Jämför offerter